Priser
 
Många tror att det är dyrt med foliering eller prägling men det är fel. Faktum är att det inte är mycket dyrare än ett fyrfärgstryck ! Ser man till mervärdet är det rent av billigt. Av naturliga skäl kan vi inte ha någon prislista eftersom trycksakerna är "skräddarsydda" men vi lämnar gärna pris på den trycksak ni har tänkt er. Kontakta oss innan ni bestämmer vad ni skall göra.

Vi har många tips och idéer vi gärna delar med oss av. Tekniken må vara svår för oss men för Er är den enkel om vi bara får komma in på ett tidigt stadium!

För Seglaminering och Uv-Lack begär prislista.